Heuvel Tilburg

De huidige Heuvel in Tilburg, het plein dat is gelegen aan de cityring, kenmerkt zich door de dominantie van witte stippen, strepen in regenboogkleuren en het standbeeld van Willem II. Ondanks de vele veranderingen, aanpassingen en herindelingen die de Heuvel heeft moeten ondergaan door de jaren heen, werd het kenmerk behouden, namelijk de oude Linde. Na 1994 is … More Heuvel Tilburg

Tilburg Heerlijkheid

 Tilburg was een voormalige ‘heerlijkheid‘, die bestond uit een verzameling verspreid liggende herdgangen. In de 16e eeuw telde Tilburg 11 herdgangen. Tot ver in de 19e eeuw was in feite geen sprake van een ‘stad’ Tilburg. In de middeleeuwen werd deze benaming gebruikt ter aanduiding voor de woonkern in een gebied, wat toen niet meer was dan agrarische bebouwing. … More Tilburg Heerlijkheid

Klokkenroof

Klokkenroof Tweede Wereldoorlog. Op 27 januari 1943 begonnen de Duitsers in Tilburg met het roven van kerkklokken als grondstof voor Duitse kanonnen.   Uit angst voor roof werden er vooraf al klokken uit de toren verwijderd en elders ondergebracht. In een loods van de Tilburgsche Houtcentrale, op de hoek Kanaaldijk-Enschotsestraat, werden uit alle zuidelijke provincies … More Klokkenroof

Huttonia

Henk Kuiper (23 jan 1951 – 1 april 2014) geboren in Tilburg en de bedenker van een micronatie genaamd Huttonia. Veldbioloog, dendroloog, schrijver, milieu-activist en lindebeschermer. Zijn grote liefde voor de lindeboom maakte van hem een fanatiek strijder. Deze monumentale lindeboom, stond al eeuwenlang op de heuvel en stond zelfs erkend symbool voor de stad Tilburg. Volgens de gemeente Tilburg zou er sprake zijn … More Huttonia