Pesjonkelen

Volgens het Katholieken geloof zijn er twee mogelijkheden wanneer je komt te overlijden. Het geloof vertelt dat de ziel rechtstreeks naar de hel gaat, bij het overlijden van al degenen die tijdens hun leven te zondig zijn geweest. Voor alle anderen zal de ziel rechtstreeks naar de hemel gaan.

Zoals de meeste mensen wel zullen weten is er altijd een uitzondering op de regel, datzelfde geldt ook voor hier. Stel een overledenen is wel zondig geweest maar net niet genoeg om rechtstreeks, voor eeuwige verdoemenis, in de hel te belanden? Daarvoor is een speciale ‘wachtruimte‘ gemaakt en kennen zij als het vagevuurHier kunnen deze ‘uitzonderlijke gevallen’ (de tegenwoordige term die men hier voor gevonden heeft is ‘doelgroep’) hun zonden uitboeten, om alsnog in de hemel te kunnen geraken.

Op  Allerheiligen, jaarlijks op 1 november, worden de overledenen herdacht die tot de hemel zijn toegelaten. Deze traditie bestaat nog steeds en op deze dag gaan veel mensen een bezoek brengen aan t graf van hun dierbaren. Zoals Allerheiligen kennen de katholieken nog een herdenkingsdag, die een dag later plaats vindt, op 2 november, dat is Allerzielen. Met Allerzielen worden de, zojuist hierboven besproken, zielen uit het vagevuur herdacht. Tegenwoordig gebeurd dat net zoals Allerheilige, met een bezoek aan het kerkhof.

Portiuncula-aflaat

In vroegere dagen ging dat heel anders en uit die traditie is het Pesjonkelen voort gekomen. Om deze arme zielen te helpen konden de katholieken tijdens Allerzielen naar de kerk om een aflaat te verdienen. De Portiuncula-aflaat. Hiervoor dienden zij daar te gaan bidden om hen sneller de hemel in te krijgen.

Ook hier waren strenge regels waar aan te houden. Voor elke ziel die gered moest worden bad men 6 weesgegroetjes en diende men eerst de kerk te verlaten om vervolgens daarna weer binnen te komen om een nieuwe ziel te kunnen redden. Dit was het PesjonkelenZo kon het gebeuren dat op zo’n dag steeds mensen liepen te pesjonkelen, dus heen en weer de kerk in en uit liepen, uren aan een stuk soms de hele dag.

Met de kennis van heden en het zien van dit gebeuren, zouden we kunnen gaan denken dat het hier ging om een ontmoetingsplek voor mensen met ernstige dwangneurose.

In Tilburg gebeurde dit veelal bij de Capucijnenkerk  aan de Korvelseweg. Om de ‘dood’ eenvoudige reden, de capucijnen waren zeer populair bij de katholieken Tilburgers omdat zij minder streng en meer vergevingsgezind waren dan de parochiegeestelijken.

1542