BELS LIJNTJE

Bels Lijntje is de naam voor het Nederlandse deel van spoorlijn 29 tussen Tilburg en Turnhout (31,1 km.) De spoorlijn werd aangelegd en uitgebaat door de Grande-Central Belge (GCB). Hierdoor werd de spoorlijn in Noord-Brabant Bels Lijntje genoemd.

Sinds 1855 had Turnhout een spoorverbinding met Antwerpen, deze lijn werd doorgetrokken naar ons land. In het jaar 1865 werd gestart met de aanleg van de spoorlijn tussen Tilburg en Turnhout. Van het traject ging acht kilometer over Belgisch grondgebied en dertig kilometer over Nederlands terrein. In 1867 reed de eerste trein tussen Turnhout en Tilburg, maar wegens een bedreigende  cholera-epidedemie ging de opening toen niet met feestelijkheden gepaard

De enkelbaans spoorweg van het Bels Lijntje werd de belangrijkste verbinding voor goederenvervoer tussen Nederland en België. De Tilburgse textielfabrikanten konden nu per spoor de steenkool uit België aanvoeren.

De verwachtingen waren echter te hoog. Vanaf het begin bleef de opkomst van het aantal reizigers, dat vooraf was ingeschat door CGB, ver beneden peil.  Met de komst van de Moerdijkbrug, die in 1872 gereed kwam, werd het vervoer per spoor via Roosendaal geleid.

De CGB had geen concessies meer.

In 1898 werd het Nederlandse deel eigendom van de Staatsspoorwegen en omdat de verbinding Parijs – Amsterdam via Turnhout – Tilburg het kortst was wilde men deze lijn gaan uitbreiden.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de spoorlijn bij de grens, door de Duitsers in tweeën gedeeld. Er werd een versperring gespannen van elektrische prikkeldraad. Pas na 1918 kon dit worden opgeheven.

Het treinverkeer werd weer opnieuw opgestart maar kreeg te kampen met concurrentie van tram en later het busvervoer. Zij boden meer voordelen, meer haltes en lagere prijzen. Uiteindelijk werd in 1934 het personenvervoer definitief gestaakt. Af en toe reed er nog de trein speciaal bestemd voor Lourdesgangers. De laatste goederentrein reed hier op 1 juni 1973.

De Stichting Stoomtrein Tilburg-Turnhout (SSTT) organiseerde vanaf 15 juni 1974 toeristische stoomtreinritten vanuit Tilburg tot Baarle-Nassau. Er werd gereden met de door NS gerestaureerde loc 37-37 en een negental oude, opgeknapte wagons, die plaats boden voor 800 personen. Zo’n enkele reis over het traject van 12.5 km. Voor een retourtje betaalde je 7,50 gulden en een enkele reis 4 gulden. Kinderen en 65+ betaalden voor een retour 4 gulden.

Provinciebesturen van Noord-Brabant en het Belgische Antwerpen kwamen overeen het grensoverschrijdend traject in een andere vorm te gieten. In 1986 werden de rails en biezen tot aan de grens opengebroken en sinds 1989 werd over deze bedding een fietspad aangelegd.
Liefhebbers kunnen over een afstand van 35 kilometer genieten van een gevarieerd landschap. Het wordt afgewisseld door grote en kleine bosgebieden, beekdalen, vennen en natuurreservaten.