Frotten

Frotten heeft meerdere betekenissen in het Tilburgse dialect. Eén ervan is proppen, in de zin van een voorwerp op slordige wijze ergens in, onder of tussen frotten.

Frotten_TilburgersHoudenVan.jpg
Een ander voorbeeld is tijdens het handwerken, wanneer duidelijk te zien is, dat het met de franse slag werd gemaakt, een stukje frotwerk.

Frotwerkje_tilburgershoudenvan.jpg
De Nederlandse taal heeft veel franstalige woorden overgenomen. Het Tilburgs dialect kent ook veel woorden die afkomstig zijn uit het Frans, alleen de Tilburgers hebben er vaak zelf een eigen betekenis aangegeven zoals het voorbeeld hierboven beschreven.

Frotten is afgeleidt van het franse werkwoord frotter. De correcte vertaling naar het Nederlands moet zijn wrijven, strijken, aaien of strelen.

In de Nederlandse taal vinden we een duidelijke verwijzing hiernaar terug in de parafilie, namelijk de frotteur. De frotteur behoort in hetzelfde rijtje als die van o.a. de gluurder en de potloodventer.

In de parafilie wordt de frotteur beschreven als een man die slechts enkel en alleen bevredigd kan worden door het stiekem strelen of aanraken van een vrouw. Omdat zo’n streling of aanraking vaak als ‘onschuldig’ wordt ervaren kan de frotteur gewoon zijn gang gaan.

Ieder mens is verschillend in het contact met anderen, de ene lichamelijker dan de ander. Dit maakt het moeilijk om te achterhalen of we wel of niet te maken hebben met een frotteur. Misschien herken je het volgende, iemand komt zo dicht in je aura staan dat je er ongemakkelijk van wordt. Of iemand die telkens een doorgang zodanig blokkeert dat een aanraking ononvermijdelijk is, omdat hij weet dat jij erlangs moet. De problematische gevallen zijn degene die hun totale controle verliezen wanneer deze dwangmatige behoefte niet wordt bevredigd en er ook bij kunnen gaan stalken.

Aan alle dames, mocht het inmiddels voorgekomen zijn dat je voor de derde keer bent aangesproken door dezelfde man of in februari door iemand die naar je toe komt met de vraag: “Had ik jou al nieuwjaar gewenst?”,  ben dan op je hoede.