Christoffel Zegening

Op 25 juli, de feestdag van Sint Christoffel, vonden de jaarlijkse autozegeningen plaats. Tot in de jaren vijftig konden mensen hun voertuig laten zegenen.

De heilige ChristoffelAl sinds de middeleeuwen is Sint Christoffel de beschermheilige van de reiziger, die bescherming zou bieden op een veilige thuiskomst. Het beroep van een handelsreiziger of ontdekkingsreiziger mocht dan misschien avontuurlijk wezen, aan de andere kant was je je leven niet zeker. In een tijd waar veel gebieden nog niet ontdekt waren en het reizen aan land nog vaak te voet ging. Het kon je zelfs gebeuren om de eenzame pelgrimstocht als straf opgelegd te krijgen.

Vaak werd er door naasten een beeltenis van de heilige Christoffel mee gegeven. De reiziger droeg dit bij zich tijdens zijn reis zodat Christoffel over hem kon waken om weer heelhuids terug te keren.

De heilige Christoffel is eveneens de patroonheilige tegen dodelijke ziektes zoals de Pest. Je zou ook kunnen zeggen “de zieken die ‘op weg’ waren naar de dood”.

Door de groeiende bevolking in jaren twintig nam de gemotoriseerde verkeersdrukte op de Nederlandse wegen toe met als nare gevolg ook het aantal verkeersongelukken. In 1928 kreeg Pastoor Albert Aelen (9 sept 1882-17 aug 1938) zijn toestemming van Mgr Diepen, om in Tilburg de ‘Broederschap van St. Christoffel voor auto- en motorbestuurders‘ op te richten. Dit maakte hem directeur van deze Broederschap. Albert Dionysius Maria Aelen

Albert Aelen die na zijn priesterwijding 10 jaar kapelaan was geweest te Oss, keerde in 1920 terug naar Tilburg. Hier werd Aelen benoemd tot pastoor van een nieuw op te richten parochie O.L.V. van Lourdes.

Hij stichtte er een Noodkerk, in een oude ijzergieterij, aan het Wilhelminakanaal, hoek Piushaven met Hoevenseweg. In deze kerk huisde later jarenlang een Jumbo supermarkt. Als directeur van de  Broederschap van St Christoffel bracht Aelen een jaarlijkse traditie tot stand, namelijk de auto-zegening.  Gebed chauffeur

Op 25 juli, de dag waarop St Christoffel gevierd werd, vond het zegenen van motorrijtuigen plaats. Het zegenen waarbij  het voertuig met wijwater werd besprenkeld, onder het uitspreken van een gebed werd uitgevoerd door pastoor Aelen en zijn opvolgers.Met de jaren werd het aantal deelnemers aan deze plechtigheid steeds groter waardoor het verkeer sterk ontregeld was. Men besloot daarom het verkeer te laten regelen door de padvinders. Eind jaren dertig kwamen er ook fietsers die hun rijwiel lieten zegenen.Tot in de jaren vijftig konden mensen hun voertuig laten zegenen.

Pastoor Aelen plantte ooit een groot Christoffelbeeld in zijn tuin. Dit beeld staat nu bij de kerk van O.L.V. van Goede Raad (Broekhoven I). Helaas bood de heilige Christoffel de pastoor zelf geen bescherming. Op weg voor een vakantie, kreeg hij in Luxemburg een auto-ongeluk waarbij hij zelf achter het stuur zat en ter plekke overleed.

In 2007 was het pastoor Harm Schilder van de Magarita Mariakerk aan de ringbaan-west die deze traditie voort ging zetten en waarbij ‘alles wat rijdt‘ kon worden gezegend. Zo kwam het voor dat mensen hun rollator lieten zegenen.

autozegening
Autozegening bij de kerk van O.L.V. van Lourdes (Koningshoeven).

 

 


2 reacties op ‘Christoffel Zegening

Reacties zijn gesloten.