Tilburg Heerlijkheid

 Tilburg was een voormalige ‘heerlijkheid‘, die bestond uit een verzameling verspreid liggende herdgangen. In de 16e eeuw telde Tilburg 11 herdgangen. Tot ver in de 19e eeuw was in feite geen sprake van een ‘stad’ Tilburg. In de middeleeuwen werd deze benaming gebruikt ter aanduiding voor de woonkern in een gebied, wat toen niet meer was dan agrarische bebouwing. … More Tilburg Heerlijkheid