Vinkenslag

VinkenierVinkenslag is, net zoals het duivenmelken, één van de populaire wedstrijdsporten onder de Tilburgers e.o.

Het is een wedstrijd met zangvogels. Zo'n wedstrijd duurt zestig minuten waar binnen die tijd de 'slagen' van de vinken worden geteld. Oftewel Hoe vaak de vogel correct en volledig zijn riedeltje 'zingt'. Wanneer het liedje dan eindigt op suskewiet, pas dan spreken we van een vinkenslag!
De vink die binnen de 60 min. de meeste liedjes zingt de winnaar.

Hier gaat veel tijd en aandacht in zitten. Jonge vinken kunnen de liedjes leren door te luisteren naar een ervaren oudere vink. De vinkeniers met weinig geduld spelen een cd, in de buurt van de kooi, zodat zijn vink toch leert zingen.

Tijdens de wedstrijd bevindt de eigenaar zich nabij de vinkenkooi (2.40m.), zodat ze een zekere controle hebben over het tellen van de liedjes van hun eigen vink. Op een speciaal daar voor bestemde lat worden ze geturft. Om ervoor te zorgen dat de vogel niet afgeleidt wordt, zijn de kooien geblindeerd met melkglas. Zo kan hij ongestoord zoveel mogelijk liedjes zingen. Dit noemt men 'kwinkelen' in de vogelsport.

 

Blinde vink
Heel vroeger werden de vinken blind gemaakt; de oogleden werden op elkaar dicht geschroeit. Alles voor de winst!
Dat is eeuwen geleden want sinds begin 1900 is het wettelijk verboden.

 

Vinkenslag vind zijn oorsprong in Vlaanderen waar het enorm populair is en waar dus ook de kampioenen te vinden zijn.
Een goeie Brabantse vink haalt ongeveer 500 slagen terwijl een Vlaamse vink het dubbele aantal slagen maakt.

Tot groot ongenoegen werd in 1936 deze sport officieel wettelijk verboden. Misschien daardoor werd deze hobby meer en meer interessanter. De wedstrijdjes gingen volop door dan wel illegaal in de achtertuin of de grens over, richting België waar het wel was toegestaan. Zelfs een jaar later in 1937, nadat de strenge vogelwet van kracht ging in Nederland, werd er in Tilburg een VogelVereniging opgericht.
De vink
De Tilburgse vogelvereniging De Vink trekt sinds 1937 tot op de dag van vandaag nog steeds deelnemers en publiek die de wedstrijden graag willen bijwonen.

Sinds 2002 is Vinkenslag weer toegestaan. Tilburgers spelen Vinkenslag 1932 Tilburgers spelen Vinkenslag 1932