Kapel Onze Lieve Vrouwe ter Nood

Kapel Onze Lieve Vrouw ter Nood is een oorlogsmonument. Deze kapel is met geld van de Tilburgers gebouwd als herinnering aan de oorlog en de bevrijding, die op 27 oktober 1944 plaats vond in Tilburg.

OnzeLieveVrouweterNood kapelDe initiatiefnemers waren bankier Alphonsus Janssens en boekdrukker Johannes Bergmans. Dit speelde zich af tijdens de tweede wereldoorlog, een tijd waarin de angst om te overleven enorm groot was en de Tilburgers ook zeer gelovig waren. Tijdens een gebed aan Maria gaven zij belofte om, een kapel ter ere van Moeder Maria op te richten aan één van de hoofdstraten in de stad, in ruil daarvoor zou Tilburg redelijk gespaard door de tweede wereldoorlog zou komen.

Belofte maakte toen nog schuld dus werd er meteen actie gevoerd middels het weekblad ‘Rooms Leven‘ dat tijdens de tweede wereldoorlog de titel ‘Kerknieuws‘ had gekregen. Hierin stond het volgende vermeldt:

 “Wij beloven vandaag plechtig, ieder voor zich, om na de oorlog zodra de omstandigheden die toelaten, mee te helpen aan de totstandkoming van een kapel aan één der hoofdstraten van onze stad, toe te wijden aan onze goede Moeder Maria en stellen reeds nu een bedrag vast dat wij voor dit doel zullen beschikbaar stellen”.

Het bericht was ondertekend door enkele vooraanstaande Tilburgers: mevr. L.Mannaerts-Pessers, dhr. A.Janssens Emzn., rector F.van Miert en dhr.J.Bergmans. Erop volgde een inzameling onder de Tilburgse bevolking en in verrassend korte tijd werd een enorme bedrag van fl.137.000,= en sieraden ontvangen. De ontvangen sieraden zijn omgesmolten, hiervan werden de twee gouden kronen gesmeed voor Maria en kind. Maria en kind

Maria is de ‘koningin van het volksgeloof‘. Er is nergens zo’n sterke materiële aanwezigheid van Maria als in Tilburg. Deze Mariaverering is terug te vinden in kerken en kapellen van Tilburg. Denk aan beeldhouwwerk, muurschilderingen, rozenkrans, bedevaart etc. Mariaverering mag nóóit verward worden met aanbidding. Aanbidden kan men alleen God volgens de christenenleer, uitgezonderd zijn de protestanten. Mariaverering wil niets anders zeggen dan ‘bidden tot’ Maria of het bidden tot God via Maria. Zij doet dan dienst als de middelares of voorbidster tussen God en mens.

Wegens stadssaneringen werd de bouw steeds uitgesteld. In de Zomerstraat stond een tijdelijke dienstdoende Maria-kapel. Deze moest echter plaats maken voor de nieuwe schouwburg. Dat was de reden dat er eindelijk een kapel werd gebouwd, naar een ontwerp van de architect Jos Schijvens, aan de Kapelhof zoals we het inmiddels kennen. Op 31 mei 1964 is de Kapel Onze Lieve Vrouw ter Nood ingezegend door Mgr.Bekkers.

Gedachtenisboek

Binnen, in het kapel, ligt het ‘Gedachtenisboek’, een boek met gekalligrafeerd schrift, waarin alle namen van de Tilburgse slachtoffers uit de tweede wereldoorlog vermeldt staan, met de exacte datum erbij en dit alles is met de hand geschreven. Een gigantisch karwei. En dan te bedenken dat het boek meer dan eens gestolen is waardoor het een paar keer over moest worden gedaan. Vandaar dat er nu een replica ligt. Elke dag wordt er een pagina
omgeslagen, waarmee de gevallenen van de betreffende dag zal worden herdacht.CobaPulsken

Het beeld Maria en kind werd in 1974 gestolen en een jaar later teruggevonden in een postzak onder de kanaalbrug van Koningshoeve. De gouden kronen ontbraken en zijn later ook vervangen door replica’s.

In 1984 is er een muurplaquette aangebracht ter herinnering aan Jacoba Maria Pulskens. Coba Pulskens. was een Tilburgse verzetsstrijder die tijdens de tweede wereldoorlog onderdak bood aan onderduikers, Joden, verzetslieden en piloten.