Vandaag eten we “Hubkesbrood”

Voor degene die het vergeten zijn of zelfs niet eens kennen, maar toch van Tilburg houden en dus geïnteresseerd zij in een stukje geschiedenis ervan volgt hier een samenvattting over deze eeuwenoude traditie.

Allereerst een korte uitleg voor degene die onbekend is met het rooms-katholieke geloof. De rooms-katholieken vereren Jezus Christus, zoon van God. Daarnaast bidden zij ook tot verschillende beschermheiligen. Sint Hubertus is de beschermer van de jagers, maar dit kon even goed van een stad, land, club of beroepsector zijn. Zelfs jouw beschermer als je zijn naam als doopnaam hebt gekregen.

Als iemand ziek is of een verre reis gaat maken wordt de daarvoor bestemde beschermheilige aangeroepen. Verder bijkomend is dat elke beschermer een naamdag kreeg als hij heilig verklaard werd. Men diende deze verplicht te vieren bij de R.K.

Vandaag, 3 november, is zo’n dag die traditioneel gevierd wordt, namelijk:

Sint-Hubertusdag

Sint Hubertus was de patroonheilige/ beschermheilige voor de jacht. Hij was van adel, zoon van een hertog. De adel had in vele gebieden het alleenrecht op jacht. Wanneer anderen gingen jagen in deze terreinen, konden ze zelfs worden bestraft wegens stroperij. Tijdens zo’n jacht, op goede vrijdag wat overigens heiligschennis is en waarvoor je in de hel terrecht kunt komen volgens dit geloof, kwam hij oog in oog te staan met een hert. Op het moment dat hij de trekker over wilde halen, kreeg hij een visioen en een stem gebood hem om naar Lambertus,  bisschop van Maastricht, te gaan. Waar hij later ook in de leer is geweest.

Na diens overlijden werd Hubertus tijdens zijn pelgrimstocht naar Rome, tegen zijn wil in, door Paus Sergius tot bisschop van Maastricht benoemd.

Op 30 mei 727 kwam Hubertus om het leven na een hevige koortsaanval.

Op 3 november in het jaar 743 werd Hubertus heilig verklaard. Hij zou een ‘mirakeldoener’ zijn geweest, oftewel hij zou wonderen hebben verricht. Een veel besproken ‘mirakel’ van Sint Hubertus was de genezing van een man die door hondsdolheid was aangetast. Hiermee is op 3 november de naamdag van St. Hubertus ontstaan, die sindsdien al eeuwenlang gevierd wordt.

Heilig broodd.jpg

Vroeger behoorde men eerst een Hubertusbroodje droog op te eten alvorens men iets anders mocht eten. Ook huisdieren telde mee en kregen ook wat van het heilige brood.

Hubertusbrood is een klein vierkant broodje. Men geloofde dat het deed beschermen tegen hondsdolheid.

In Brabant wordt nog steeds jaarlijks op 3 november het zogenaamde Hubertusbrood ingewijdt. Of zoals we het op z’n Tilburg zeggen “Hùpkesbrôod”.